Praktijk voor Verloskunde Sittard - Oost eo.

Verloskunde met een persoonlijke twist!

}

24/7 bereikbaar via
06 43 76 32 98

Ingeschreven in het BIGregister onder nr 79011678303, Echo- en het Kwaliteitsregister van de KNOV

Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht

Continuïteit gewaarborgd

Mijn Missie

Een uniek moment in je leven is aangebroken, dat wil je delen met mensen die je vertrouwt, dat geldt zeker voor je verloskundige. Belangrijk dat je je veilig en in goede handen voelt. Persoonlijke aandacht door zoveel mogelijk dezelfde verloskundige met voldoende tijd om op al je vragen in te gaan. Van kinderwens, eerste echo’s tot bevalling en nazorg hetzelfde aanspreekpunt.

De zwangere en haar partner staan in de praktijk centraal en daar passen we de zorg graag op aan. Hiervoor mag je een professionele en persoonlijke aanpak verwachten.

Door rust, ruime tijd, persoonlijke betrokkenheid en kleinschaligheid krijgt vertrouwen de ruimte, je zorgen en wensen de aandacht…

De praktijk bevindt zich in gezondheidscentrum Haagsittard / Sittard-Oost

Er wordt nauw samen gewerkt met de huisartsen en fysiotherapeuten. Tevens is er een apotheek naast de deur. Je kunt er terecht voor zwangerschapsbegeleiding, bevalling, nazorg, anticonceptievragen, plaatsing of verwijdering van een spiraal en kinderwensspreekuur. We beschikken over de nieuwste echo apparatuur hetgeen je al vroeg (bij circa 7 weken) de bevestiging kan geven van een goede zwangerschap. Gratis parkeren kan direct voor de deur.

Mijn naam is Erika Lemmens en wordt graag je verloskundige

Zelf ben ik getrouwd en moeder van 3 grote, al zelfstandige jongens en sinds 2020 ook trotse oma van 2 kleindochters. Tevens zijn mijn man en ik actieve pleegouders, zowel crisisopvang als deeltijdpleegzorg.
Ik werk met veel plezier en toewijding in een solopraktijk, maar kan dit niet zonder een waarneemster die mijn passie deelt, dit maakt continue begeleiding door een vertrouwd gezicht mogelijk. Een ‘life event’ als de geboorte van je kindje vertrouw je aan ervaren handen toe. Ik zie het nog steeds als een voorrecht om dat moment met aanstaande ouders te delen. Mijn beroep is mijn passie.

Na ruim 20 jaar ervaring als verpleegkundige, heb ik mijn hart gevolgd en mijn verloskunde diploma gehaald. Om werkervaring op te doen ben ik 3 maanden naar Zuid-Afrika, Kwazulunatal geweest en bij terugkomst 3 jaar veel ervaring en kennis van mogelijke verloskundige complicaties opgedaan op verloskamers in het Orbis Medisch Centrum (Zuyderland) te Sittard-Geleen.

Ik heb de praktijk overgenomen van vroedvrouw Bellinzis die na 38 jaar met pensioen ging. Ik was zeer vereerd dat ze mij vroeg haar praktijk voort te zetten. Tijdens mijn stages had ik al veel van haar geleerd en de laatste jaren was ik regelmatig haar waarneemster.

Het fijne van een solo- of duo praktijk is de kleinschaligheid, ruime persoonlijke aandacht en tijd die we zelf kunnen indelen naar jou behoefte, met zowel ochtend, middag- als avondspreekuur. Samen met jou en je partner streven we naar een gezonde zwangerschap en tijdig opsporen van mogelijke complicaties. Doordat je maximaal met 2 verloskundigen te maken hebt, leren we elkaar goed kennen en kun je de bevalling met vertrouwen tegemoet zien.
Marloes Rongen is al enkele jaren mijn vaste waarneemster, zij is dit jaar ook moeder van een heerlijk meisje geworden en vanaf het najaar 2021 gaan we intensiever samenwerken, zodat er voor mij na bijna 12 jaar alleen werken en een groeiende praktijk meer tijd vrijkomt voor de kleinkinderen en pleegkindjes.
Dat een solo of duopraktijk de juiste keuze was blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek.

Ook Marloes stelt zich graag aan jullie voor!

Kwaliteit

Als verloskundigen staan we ingeschreven in het BIG register, Echo- en Kwaliteitsregister voor verloskundigen van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen. We houden elkaar binnen de Kring Westelijke Mijnstreek scherp door onderlinge toetsing en intervisie. Door middel van bij- en nascholingen en aanvullende opleidingen vernieuwen wij onze kennis en vaardigheden continu. We zijn volop betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de verloskunde, zoals een gezamenlijk dossier en gezamenlijke intake besprekingen met de 2e lijn. Maar ook sinds 2017 bekwaam en bevoegd ben om spiralen te plaatsen/verwijderen.

24/7 bereikbaar

De praktijk is 24/7 bereikbaar voor afspraken, vragen en spoed op hetzelfde nummer: 06-43763298, dit is wel zo handig. Spreek je vraag en telefoonnummer in als ik je niet direct te woord kan staan, je wordt altijd terug gebeld.

Continuïteit gewaarborgd

Om continuïteit van de praktijk te garanderen bij kortdurende afwezigheid (bijscholing, ziekte, twee bevallingen tegelijk) of vakanties, maak ik gebruik van een vaste waarneemster Marloes Rongen en heb ik een achterwachtregeling binnen de kring collega verloskundigen van de Westelijke Mijnstreek. Want, hoewel ik ernaar streef zelf bij je bevalling te zijn, kan het gebeuren dat ik afwezig ben ten behoeve van bijscholing of vakantie, of dat ik onverhoopt afwezig ben door ziekte of een dubbele bevalling. Hiervan wordt je tijdig op de hoogte gebracht.

Waarneming tijdens vakantie

Voor een geplande vakantie laat ik je tijdig weten wie mij vervangt. Gelukkig voor jou gebeurt dit niet vaak en plan ik mijn vrije dagen in een periode dat zo min mogelijk of geen dames zijn uitgeteld. Als je elkaar ruim 7 maanden hebt leren vertrouwen, dan vind ik het belangrijk om zeker ook de bevalling te leiden of bij overdracht naar de gynaecoloog je bij de bevalling te ondersteunen. Echter sinds ik oma ben geworden, gun ik me een oppasdagje voor onze mooie kleindochters, dan is vaste waarneemster Marloes Rongen aanwezig om jullie vakkundig te begeleiden.

Samenwerking met andere zorgverleners

Bij de begeleiding van je zwangerschap werk ik intensief samen met andere zorgverleners, zoals de bekkenfysiotherapeut, huisarts, collega verloskundigen uit de kring Westelijke Mijnstreek, gynaecoloog, kinderarts, consultatiebureau (CJG) en kraamzorg. Korte lijntjes maken de samenwerking voor alle betrokkenen fijn.

Kennis en ervaring overdragen

Daar ik het leuk en belangrijk vind kennis en ervaring over te dragen, loopt er enkele weken per jaar een stagiaire mee (VIO: verloskundige in opleiding). Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan graag kenbaar maken.

Ik wil mij graag aanmelden / een afspraak maken

Nu aanmelden

Niet tevreden? Klachtenregeling KNOV

We streven ernaar jullie de best mogelijke zorg te bieden en zijn pas tevreden als een ouderpaar prettig terug kan kijken op hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over je verloskundige of de waarneemster dan wel over een behandeling. Het advies is om dit eerst zelf met ons te bespreken. Een gesprek kan voor beide partijen verhelderend werken en een oplossing bieden. Als dit gesprek de problemen niet oplost en we er samen niet uitkomen, bestaat er de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen)

KNOV t.a.v. klachtencommissie

Rembrandtlaan 44
3723 BK Bilthoven
Tel: 030-2994299
www.knov.nl