Disclaimer

Deze website is zo goed mogelijk en met de grootste zorg samengesteld. De aangeboden informatie blijft echter altijd onder voorbehoud en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

U kunt geen rechten ontlenen aan het gepubliceerde. ‘Verloskundige Praktijk Sittard Oost’ kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. ‘Verloskundige Praktijk Sittard Oost’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Afnemer van de informatie op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van ‘Verloskundige Praktijk Sittard Oost’ omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.