Privacyverklaring

Algemene verklaring

Deze verklaring is van toepassing op iedere bezoeker of anderszins gebruiker van deze website. ‘Verloskundige Praktijk Sittard Oost’ zal geen e-mailadressen en andere persoonlijke gegevens van bezoekers aan haar website verkopen, verhuren, uitwisselen of anderzijds bekend maken aan derden.

Als u onze website bezoekt, worden op onze webserver (zoals bij de meeste websites) gegevens vastgelegd over uw bezoek. Het gaat hier om gegevens zoals uw IP adres, type internetbrowser, besturingssysteem, datum en tijdstip van uw bezoek. Deze gegevens zijn geheel anoniem en niet op u terug te voeren als persoon. Ze worden gebruikt als statistieken om deze website te verbeteren.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die beheerd en onderhouden worden door derden. ‘Verloskundige Praktijk Sittard Oost’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Onze privacyverklaring is ook niet van toepassing op deze websites. Het bezoeken van een ‘gelinkt’ website is op eigen verantwoording. Wij adviseren u, voordat u persoonlijke gegevens verstrekt op websites van derden, om eerst te informeren (privacyverklaring) wat met uw gegevens gebeurt.

Specifieke aanvulling t.b.v. onze cliënten

De hulpverlener is verplicht een dossier over uw gezondheidstoestand bij te houden. Alleen met uw toestemming mogen deze gegevens aan anderen worden verstrekt. Dit geldt niet voor medebehandelaars. In de regel wordt de huisarts als medebehandelaar beschouwd. Wilt u niet, dat medebehandelaars bepaalde informatie over u krijgen, laat dit dan uitdrukkelijk weten.

U hebt het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te verbeteren. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar in het archief bewaard.